Digitaliseringsplan

Prosess

Forstå

Våre eksperter følger ditt selskap og lager forslag til forbedringer ut i fra innblikk i det daglige arbeidet.

Definer hovedmål

Ut i fra innblikket og møter blir hovedmålene for planen definert

Del opp i steg (prosjekter)

Videre blir hovedmålene i prosjektet brutt ned i mindre steg med målbare resultater

Levering

Etter at planen er ferdigstilt, blir et hoveddokument levert til kunde med full oversikt over steg og forventet resultat. ODS kan videre tilby utvikling, eller kunde kan bruke planen til å lyse ut anbud hos andre aktører

Suksesshistorie

Se hvordan Tizir utviklet deres digitaliseringsplan med oss

Skroll til toppen
Rull til toppen