Digitalisering og automatisering.

Drukner du i digitale data?     Mange bedrifter har forskjellige program, timeregistrering, regnskap, prosjektverktøy. Mange rapporterer i Excel. Alle data blir logget digitalt. Du føler deg automatisert og digitalisert. Men!   Det er tidkrevende å få en total oversikt. Veldig mange bedrifter logger timer, regnskapsdata, produksjonsdata med mer i digital verktøy. men de har …

Digitalisering og automatisering. Les mer »

Hvordan skrive timelister?

Hvordan skrive timelister?

Bør man bruke et timeregistreringsprogram?
Manuelle timelister, føre timeliste i excel?
Trenger man en timeliste mal?

Før timer automatisk? Tidsregistrering online.
Det er mange valg, vi skal hjelpe deg.

Rull til toppen