Hvordan skrive timelister?

Mange lurer på dette
Hva sier lovverket?
Timeliste i Excel eller timeliste i Word?
Må man ha et timeregistrering program?

Hvordan skrive timelister?

Timelister kan føres i

 • et timeregistrering program på mobil. på pc
 • eller rett og slett manuelle timelister i Excel eller på papir. 

Må man føre timer fortløpende?

 • Ja tidsregistrering skal skje fortløpende i visse bransjer
 • se vår blogg personallister

Hva skal tidsregistrering vise?

Timeregistreringen skal hver dag vise:

 • starttidspunkt
 • sluttidspunkt
 • pauser
 • overtid

Skal arbeidstiden dokumenteres skriftlig?

 • Arbeidsgiver skal ha en skriftlig oversikt.
 • Oversikten skal vise antall timer arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver.

Hva er hensikt med timelistene?

Timelister skal hjelpe arbeidsgiver:

 •  å fordele arbeidstiden
 • å kontrollere at loven følges samt å hjelpe
 •  tillitsvalgte og arbeidstilsyn å kontrollere at loven følges

Sparer man penger på å bruke et timeregistrering program?

Av Torun Sleire Torblå, Autorisert Regnskapsfører.
 
 
Visual-Registration-timeregistrering-timelister-personallister-timer-timeliste-tidsregistrering-timeregistrering

Få full kontroll med timeføring, ressursstyring med vår tidsregistrering app Visual Registration.

Spar tid og penger med smarte automatiseringer 24/7 support.

Se mer på Odda Digital System. Vi har det du trenger.

Skroll til toppen
Rull til toppen