Timeregistrering i restaurantbransjen.

visualregistration-oddadigitalsystem-timeregistrering-timelister-timeføring-tidsregistrering-kontroll
Regler for personallister i restaurantbransjen. Kontroll på timer.

Kjenner din bedrift til kravene til timeregistrering og personallister? Timeregistrering app eller på pc.

Hva skal personallistene vise?

En personalliste (evt timeliste) skal vise:

  • hvem som er på jobb
  • når man begynner på jobb
  • når man avslutter et skift.

Du får også kontroll på timeregistrering til lønn.

 

Må en personalliste være elektronisk?

 

Nei, den kan være manuell, på ark i en perm, en bok eller andre måter.

Men bruk gjerne en timregistrering app for enkel og effektiv arbeidshverdag

Dette er en elektronisk timeliste som du kan skrive ut eller vise på skjerm.

 

 

Kan personallistene lages i ettertid?

Nei, de må føres løpende, innsjekk og utsjekk.Full oversikt på timeregistrering med Visual Registration

 

Hva skjer om skatteetaten kommer på kontroll?

Kan du ikke vise personallister som stemmer med de personer som faktisk er på jobb, så vil det bli bøter. 

 

Hvor store er bøtene?

Første gang med mangler på personallister gir 10 rettsgebyr

Andre gang, gjentagelse av mangler på personallister gir 20 rettsgebyr

I tillegg får man da 2 rettsgebyr pr person som mangler.

1 rettsgebyr er for tiden – 2021 – kr 1199,-

 

Se også våre andre blogger

Se mer på våre sider Odda Digital System

Og sjekk ut vårt effektive timeregistreringssystem på Visual Registration

 

Torun Torblå, 18/02/21

Økonomissjef

Autorisert regnskapsfører.

 

Skroll til toppen
Rull til toppen