Odda Technology Logo

Suksesshistorie

Odda Technology

Selskap

Oversikt

En av få turn-key levrandører i Norge. Planlegging, produksjon, montasje og testing

Omsetning

NOK 57M omsetning (2019)

Ansatte

50 ansatte (2019)

Utfordringer

Forenkle bruk av kompleks programvare

Måtte innom mange forskjellige ERP menyer for å finne viktig data

Samle selskapets data

Ønske om å samle selskapets data (3D modeller, CNC programmer, dokumenter, filer, ERP tabeller, bilder) i ett enkelt system

Full produktsporing

Spore produksjons data for over 8000 produkter. Dette inkluderer rapporter for planlegging, utførelse, fremdrift, leveranse, dokumenter, kundekrav og tegningsrevisjoner

Høye dokument og kvalitetskrav

Automatisering av arbeidsoppgaver

Mange repeterende arbeidsoppgaver knyttet til bruk av eksisterende ERP system

Presise tilbud

Trenger tilgang til detaljert produksjons-historikk for å kunne gi presise tilbud ut i fra erfaringer

Prosjektregnskap for timebruk

Tidsstyring knyttet til prosjekt og oppgaver

Implementerte løsninger

VTS Logo

Visual Tracking

 • Inndata og visualiseringsplatform

 • Forenklet grensesnitt i forhold til avansert ERP systemer

 • Integrasjon mot ERP for raskere fremdrift av oppgaver og datavedlegg

 • Rapportmaler som enkelt kan tilpasses

 • Full produkt-sporing med data fra prosjektavdeling, produksjonsavdeling, kunder og leverandører

Visual Quality Logo

Visual Document

 • Dokumentsystem med integrasjon mot Visual Tracking

 • Enkel dokument samarbeid og kategorisering ved hjelp av dokument tagging

 • Rik søkemotor som gjør det enkelt å finne innholdet man leter etter

VTS Logo

Visual Management

 • En integrert portal for alle systemer og løsninger

 • En felles plass for å få tilgang til all informasjon

VRS Logo

Visual Registration

 • Full kontroll over hvem som inne på arbeidsplassen

 • Registrering av timer i prosjekter / oppgaver for alle ansatte

 • Automatisering av lønns-arter og tillegg ut i fra egendefinerte regler

 • Planlegg team og skift på forhånd

Dataintegrasjon

 • Tilkobling mellom Visual Registration og Dynamics NAV ERP

 • Tilkobling mellom Dynamics NAV og Microsoft Project

 • Forenkling av inndata / utdata gjennom APIer

 • Tilrettelegging for hurtig dataflyt og sanntids rapportering i selskapet

VTS Logo

Visual Tracking

Utviklingsprosess

Scrum basert utvikling

Jevnlige leveranser hver uke

Tilbakemeldinger i ukentlige møter

Jevnlig tilbakemelding på eksisterende og ny funksjonalitet som blir utviklet

Leveranse

Hurtig utvikling, og jevnlig tilbakemelding gir målbare fordeler etter kort tid

Visual Quality Logo

Visual Document

Utviklingsprosess

Importering av dokumenter fra gamle systemer

Under denne fasen ble dokumenter fra gamle systemer, og fil-server migrert over til Visual Document

Integrasjon med VTS

Etter migrering ble VTS bruk some et søke og kategoriserings-verktøy for dokumenter som var lagret i Visual Document

Gradvis migrering fra fil-server

Gradvis og jevnlig migrering fra den eksisterende filserveren. Dette forsikret 100% integritet i eksisterende data

FTP server implementasjon

For å kunne sende / motta data fra maskiner i verkstedet, kan Visual Document fungere som en FTP server som gir full integrasjon fra administrasjon til verksted

VRS Logo

Visual Registration

Utviklingsprosess

Registering

Selskapet registrerte seg på Visual Registration, og inviterte brukere

Fokusgruppe

I startfasen ble det arrangert møter med en fokusgruppe som kunne gi tidlig tilbakemelding på funksjonalitet og nødvendige feilrettinger

Tett oppfølging

Etter ferdig utrulling fulgte kundesupport tett opp alle ansatte i selskapet for å forsikre en smidig overgang til VRS

"Visual Registration er et fantastisk verktøy! Enkelt å bruke for ansatte og detaljert for prosjektledere."
Ingvald Torblå Avatar
Ingvald Torblå
CEO, Odda Technology

Resultater og utfall

Se fordelene Odda Technology fikk ved å bruke våre tjenester

Data visualisering

Hurtig data visualisering og opprettelse av data

Full produktsporing

Ved hjelp av data hentet fra mange ulike kilder

Kostnadsbesparelser knyttet til kvalitets-kontroll prosessen

Data organisert i APIer

Enkel tilgang til data internt i systemet, og gjennom eksterne verktøy som PowerBI

Papirløs administrasjon og produksjon

Bedre anvendelse av data fra ulike systemer

Skroll til toppen
Rull til toppen