Digitalisering og automatisering.

Drukner du i digitale data?   Digitalisering og automatisering.   Mange bedrifter har digitale data innen: Timeregistrering Regnskap Prosjektverktøy Excel Alle data blir logget digitalt. Du føler deg automatisert og digitalisert. Men! Det er tidkrevende å få en total oversikt. Dårlige rapporter Ingen totaloversikt Den største utordringen med digitalisering og automatisering er ikke teknologien. Men […]

Digitalisering og automatisering. Read More